Lege-oharra

Informazio orokorra

Webgune hau (aurrerantzean, «Web Gunea») noren jabetzakoa da?

 • Izen soziala: Iruñerriko Udala
 • IFK: P3120100G
 • Helbidea: Udaletxe plaza, z/g – 31001 Iruña (Nafarroa)
 • Tel: + 34 948 420 100 (edo 010 Iruñetik)
 • Emaila: pamplona@pamplona.es
 • Web: www.pamplona.es

Edukia

Iruñeko Udalak, webgune honen bidez (www.pamplona.es) , Iruñeko Udalari eta hiriari buruzko datu interesgarriak ematen ditu, baita udal-jarduerarekin lotutako informazioa, albisteak edo web-zerbitzuak ere. Informazio hori 2018/05/25ean argitaratu zen unean indarrean zegoena da.

Iruñeko Udalak arreta berezia jartzen du webguneko informazioa zehatza eta zehatza izan dadin, aldian-aldian eguneratuz eta akatsak detektatu bezain laster zuzenduz. Hala eta guztiz ere, Iruñeko Udalak ezin du bermatu informazioa eguneratuta dagoenik eta une oro akatsik ez dagoenik.

Webgune honetan argitaratutako informazioa informazioa baino ez da, eta ez da administrazio-egintzen edo jakinarazpen ofizialen jakinarazpena. Azken horiek horretarako legez ezarritako bide ofizialen bidez jakinaraziko dira.

Hala eta guztiz ere, webgunearen bidez bitarteko horren bidez izapidetutako administrazio-prozeduretan dokumentu elektronikoak sor badaitezke, osorik edo zati batean, benetakoak izango dira, eta indarrean dagoen legeriak aitortzen dien froga-balioa izango dute.

Terminoak eta baldintzak

Webgune honetara eta bertako edozein orritara sartzeak esan nahi du honako lege-ohar, baldintza eta erabilera-termino hauek ezagutzea eta onartzea:

Web atari honetara sartzea eta bertan dagoen informazioa erabiltzea erabiltzailearen erantzukizun esklusiboa da. Iruñeko Udala ez da gertakari horietatik erator litekeen ezein kalteren erantzule, eta ezin du bermatu, ezta ere, sarbidea etengo ez denik edo eskura daitekeen edukiak edo softwareak akatsik edo kalterik eragingo ez duenik.

Iruñeko Udalak eskubidea izango du bidezkoak diren aldaketak aldez aurretik jakinarazi gabe egiteko, informazioa eguneratu, aldatu edo ezabatzeko, eta webgunearen gainean egoki iritzitako aldaketa eta aldaketa guztiak egiteko.

Iruñeko Udalak beretzat gordetzen du webgune honen erabilera baldintzak eta terminoak bere kabuz aldatzeko ahalmena. Aldaketak behar bezala iragarriko dira orri honen bidez, eta argitaratzen diren unetik aurrera izango dira eraginkorrak.

Erabilera zilegia:

Erabiltzaileak hitz ematen du orri hau erabiliko duela legez kontrakotzat edo legez kontrakotzat jo daitezkeen jarduerarik egin gabe, Iruñeko Udalaren edo hirugarrenen eskubideak urratu gabe, edo Web Gunea kaltetu, deuseztatu, gainkargatu edo hondatu edo hura normaltasunez erabiltzea eragotzi gabe. Zehazki, eta zehaztasunik gabe, debekatuta dago:

Hirugarrenen eskubideak urratzeko edozein modu (intimitaterako eta norberaren irudirako eskubidea, jabetza intelektual eta industrialeko eskubideak, etab.).

Webgune honetako edukiak erabiliz, edozein publizitate mota egitea, hala nola eskatu gabeko mezu elektronikoak bidaltzea (spam) edo antzeko komunikazioa.

Birus informatikoak, fitxategi akastunak edo beste edozein software edo programa informatiko sartzea, webgune honen bidez eskura daitezkeen eduki edo sistemetan baimenik gabeko kalteak edo aldaketak eragin baditzake.

Erabiltzaileak ezin izango ditu edukiak lortu horretarako bere eskura jarri zaizkion bitartekoak edo prozedurak ez diren beste batzuk erabiliz, webgune honetan adierazi direnak edo Interneten erabili ohi direnak, eta, azken kasu horretan, betiere Webgunea eta haren edukiak kaltetzeko edo erabilezin bihurtzeko arriskurik ez badago.

Erantzukizuna

Erabiltzailea izango da webgune hau bidegabe eta legez kontra erabiltzeagatik hirugarrenei eragin dakizkiekeen kalteen edo arau-hausteen erantzule bakarra.

Iruñeko Udalak ez du erantzukizunik izango sistema elektroniko honen funtzionamendu operatiboan interferentzia, ez-egite, eten, birus informatiko, matxura telefoniko edo deskonexioetatik erator daitezkeen kalte edo galerengatik, baldin eta Iruñeko Udalarekin zerikusirik ez duten arrazoiengatik gertatzen badira, ezta telefono-lineen akats edo gainkargek, Interneteko sisteman edo beste sistema elektroniko batzuetan izandako gainkargek sistema elektroniko honen erabileran eragindako atzerapen edo blokeoengatik ere.

Iruñeko Udalak ez du bermatzen egiazkotasuna, eta ez du bere gain hartzen hirugarrenek emandako edukietan web gune honetan ager litezkeen akatsek eragin ditzaketen ondorioen gaineko erantzukizunik.

Era berean, Iruñeko Udalak ere ez du bere gain hartzen web gune honen bidez zuzenean edo zeharka esteka elektronikoen (link) bidez ikus daitezkeen eduki, produktu edo zerbitzuen gaineko erantzukizunik. Esteka horiek ez dute inolako harremanik adierazten Iruñeko Udalaren eta sarbidea ematen dieten orrialdeen titular diren partikularren edo erakundeen artean. El Ayuntamiento de Pamplona se reserva el derecho a retirar de modo unilateral y en cualquier momento los links que aparecen en su Sitio Web.

Iruñeko Udalak ez du erantzukizunik izango hirugarrenek erabiltzailearen ordenagailuko disko gogorrean instalatu ditzaketen «cookie-ei» dagokienez, ezta bere webguneko edukietan antzeman daitezkeen akats tipografikoetatik edo zehaztasun ezetatik ere.

Iruñeko Udalak, horretarako ezarritako bitartekoen bidez (posta elektronikoko postontziak, kontsulta-formularioak, etab.) eskatutako edozein kontsultari edo informazio-eskaerari erantzunez ematen duen informazioa orientagarria baino ez da, eta ez da loteslea izango administrazio-prozedurak ebazteko, aplikagarriak zaizkien lege- edo erregelamendu-arauen mende baitaude.

Segurtasun-neurriak

Iruñeko Udalak hartutako segurtasun-neurriak DBEOren 32. artikuluan ezarritakoaren arabera eskatzen direnak dira. Alde horretatik, Iruñeko Udalak, teknikaren egoera, aplikazio-kostuak eta izaera, tratamenduaren irismena, testuingurua eta helburuak kontuan hartuta, eta pertsona fisikoen eskubide eta askatasunetarako probabilitate- eta larritasun-arrisku aldakorrak kontuan hartuta, neurri tekniko eta antolaketa-neurri egokiak ditu ezarrita, dagoen arriskuari egokitutako segurtasun-maila bermatzeko.

Nolanahi ere, Iruñeko Udalak mekanismo nahikoak ditu honako hauetarako:

 • Tratamendu-sistemen eta -zerbitzuen konfidentzialtasuna, osotasuna, erabilgarritasuna eta erresilientzia bermatzea.
 • Datu pertsonalen eskuragarritasuna eta sarbidea azkar berrezartzea, gorabehera fisiko edo teknikoren bat gertatuz gero.
 • Tratamenduaren segurtasuna bermatzeko ezarritako neurri teknikoen eta antolakuntzakoen eraginkortasuna erregulartasunez egiaztatzea, ebaluatzea eta baloratzea.
 • Datu pertsonalak seudonimizatzea eta zifratzea, hala badagokio.

Jabetza intelektuala

Web atari honen diseinua eta bere iturburu-kodeak, logoak, markak eta abar Iruñeko Udalarenak dira, beste titulartasun bat adierazi ezean, eta dagozkien jabetza intelektual eta industrialeko eskubideek babesten dituzte. Erabat debekatuta dago horiek erabiltzea, erreproduzitzea, banatzea, jendaurrean jakinaraztea, eraldatzea edo antzeko beste edozein jarduera, salbu eta Iruñeko Udalaren berariazko baimena badago.

Webgune honetan dauden Iruñeko Udalaren dokumentuak eta/edo informazioa berrerabiltzeko baimena ematen da, betiere eduki horiek osorik badaude eta horien iturria aipatzen bada (37/2007 Legea, azaroaren 16koa, sektore publikoko informazioa berrerabiltzeari buruzkoa). Debekatuta dago legez kanpoko jarduerak egiteko erabiltzea. Baimen hori ezin zaie aplikatu jabetza intelektualeko edo industrialeko eskubideen mende dauden dokumentuei (hala nola patenteei, diseinuei eta erregistratutako markei), bereziki hirugarrenen aldetik. El usuario se abstendrá de realizar cualquier actividad que infrinja los derechos de propiedad intelectual e industrial del Ayuntamiento de Pamplona, así como de los terceros que sean referidos en el presente sitio web.

Nolanahi ere, berrerabiltzeko araubideak datu pertsonalen babesa finkatzen duten printzipioak erabat errespetatzen direla bermatu behar du, indarrean dagoen datu pertsonalak babesteko araudian ezarritakoaren arabera.

Webguneak emandako zerbitzuen eskaera

Harremanetarako formularioak, iradokizunak eta abar bidaltzeko, formulario bat bete behar da, besteak beste datu pertsonalak jasoko dituena, eskatutako zerbitzuak emateko beharrezkoak izango direnak. Datu pertsonal horiek Iruñeko Udalak erabiliko ditu formulario bakoitzean adierazitako xedearekin. Datu pertsonal horien tratamendua Datuak Babesteko gure Politikan adierazitakoaren arabera arautuko da.

Izaera pertsonaleko datuetan aldaketarik gertatuz gero, datu horien titularrak horren berri eman beharko du, eta, nolanahi ere, une bakoitzean emandako datuen egiazkotasunari eta zehaztasunari erantzun beharko die.

Zure datuak modu zilegian, leialean, gardenean, egokian, egokian, mugatuan, zehatzean eta eguneratuan tratatzen ditugu. Horregatik, zentzuzko neurri guztiak hartzeko konpromisoa hartzen dugu, neurri horiek luzamendurik gabe ezabatu edo zuzentzeko, okerrak direnean.

Izartxo bat (*) duten eremuak nahitaezko erantzuna eskatzen dutenak dira, eta hori gabe ezin izango da formularioa bidali. Hirugarrenen datuak emanez gero, erabiltzaileak aitortzen du datu horien titularren baimena duela datuak jakinarazteko edo, hala badagokio, haren legezko ordezkaritza duela, eta Iruñeko Udala erantzukizun guztietatik salbuesten du.

Adingabeen datuak biltzea

Iruñeko Udalak ez die baimenik ematen 14 urtetik beherakoei beren datu pertsonalak emateko, dela zerbitzuak eskatzeko prestatutako web-inprimakiak betez, dela harremanetarako formularioak betez, dela mezu elektronikoak bidaliz.

Pluginak edo sare sozialetako osagarriak

Iruñeko Udalaren webgune honek Facebook, Instagram eta Twitter sare sozialen pluginak edo osagarriak biltzen ditu. Plugin horiei dagokienez, webgunearen erabiltzaileak honako hauek hartu beharko ditu kontuan:

Sare sozialean erabiltzaile gisa erregistratuta badago eta Iruñeko Udalaren webgunea bisitatzean saioa sare sozial horietako edozeinetan irekita badago, pluginetan «klik» egitean, sare sozialak gunea bisitatu duela adierazten dion informazioa jasoko du. Gainera, sare sozial horretan duen erabiltzaile-profilari buruzko informazioa emango du (izena, helbide elektronikoa, argazkia, etab.).

Si no está registrado en la red social, o no tiene la sesión abierta mientras visita el Sitio Web del Ayuntamiento de Pamplona puede ser que la red social reciba y almacene al menos su dirección IP

Ez baduzu nahi sare sozial batek hemen zehaztutako datu pertsonalak biltzea, ez gurekin ez hirugarrenekin partekatzea, kontsultatu dagokion sare sozialaren pribatutasun-politika eta itxi saioa bertan Iruñeko Udalaren webgunea bisitatu aurretik. Halaber, sare sozialak bere ordenagailuan instalatu dituen cookieak ezabatu ahal izango ditu, nabigatzailearen funtzioak erabiliz.

Open data atalaren erabilera-terminoak

Atal honetako datu-multzo guztiak, kontrakoa adierazten ez bada, Creative Commons-Reconocimiento (CC-by 3.0) lizentziaren arabera argitaratzen dira, eta aukera ematen du:

 • Jendaurrean kopiatu, banatu eta zabaldu ahal izatea.
 • Azterketa edo azterlanaren ondorioz eratorritako obren oinarri izan daitezkeenak.
 • Helburu komertzialekin edo ez-komertzialekin erabil daitezkeenak.
 • Aldatu, eraldatu eta egokitu ahal izatea, aldaketa horiek publiko eginez.

Halaber, datu-multzoetako informazioa berrerabiltzeko, baldintza orokor hauek bete behar dira:

 • Informazioaren edukia ez aldatzea.
 • Informazioaren zentzua ez desnaturalizatzea.
 • Iturria aipa dadila.
 • Azken eguneratzearen data aipatzea.

Datu-multzoen gaineko bermea eta erantzukizuna

Iruñeko Udalak eskura dituen datu-multzoak eskaintzen ditu, bere artxiboetan agertzen diren bezala, eta, datu-multzoak modu egokian kudeatzeko ahaleginak egin arren, ezin du ziurtatu datu-multzo horien osotasuna, eguneratzea, zehaztasuna edo etengabeko sarbidea, eta ez du inolako bermerik ematen zentzu horretan.

Iruñeko Udalak edozein unetan gehitu, ezabatu edo aldatu ditzake argitaratutako datu multzoak edo erabilera baldintza hauek. Aldaketa horien iragarkia web orrian argitaratuko da. Egiten den edozein aldaketa argitaratzen den unetik izango da eraginkorra, kontrakoa jakinarazi ezean.

Bai Iruñeko Udalak, bai haren edozein erakundek, erakundek edo eragilek, ez dute beren gain hartzen, zuzenean edo zeharka, datu multzoen erabilera eragiten duten edo eragin dezaketen kalte edo galeren erantzukizuna, ez eta kalte ekonomikoena, materialena edo datuena ere.

Berrerabileraren erabiltzailearen edo agentearen erantzukizuna

Erabiltzaileak Sektore Publikoko Informazioa Berrerabiltzeari buruzko azaroaren 16ko 37/2007 Legea bete behar du, bereziki haren zehapen-araubidea, bai eta informazioaren erabilerari eragiten dion araudi osoa ere, hala nola Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra eta Jabetza Intelektualari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen apirilaren 12ko 1/1996 Legegintzako Errege Dekretua.

Dokumentu honetan azaldutako erabilera baldintzak edo datu multzoak argitaratzeko lizentziaren baldintzak ez betetzearen ondorioz, Iruñeko Udala edo haren erakunde, entitate, enpresa edo agenteren bat legezko ekintzen xede bada edo ekonomikoki zigortua bada, erabiltzaileak Iruñeko Udalaren aurrean erantzungo du, edo haren erakunde, entitate, enpresa edo agenteen aurrean, aitortu daitezkeen gastu guztien gain, prozesalak, zehapenak edo kalte-ordainak barne, eta kalte-ordain guztiak utziko ditu.

Horrela, erabiltzaileak onartu egiten du Iruñeko Udala eta bere erakunde, entitate, enpresa edo eragile guztiak kalte-ordaina ematea eta salbuestea, erabilera-baldintza horiek ez betetzeagatik edo informazioa erabiltzeagatik, erreproduzitzeagatik, aldatzeagatik edo banatzeagatik sor daitezkeen erreklamazioak direla-eta.

Bestalde, Iruñeko Udalak beretzat gordetzen du bere interesak zaintzeko legezko neurriak hartzeko eskubidea, baina horrek ez du esan nahi erabiltzaileak erantzukizunari eta kalte-ordainari uko egiten dionik.

Iruñeko web gunera sartzeak eta hura erabiltzeak berekin dakar erabiltzailearen baimena eta arestian zehaztutako baldintzekiko atxikimendua.

Datu-babes

Gure Pribatutasun Politika kontsultatu ahal izango duzu Datuen Babesaren arloan.

Irisgarritasun

Gure Irisgarritasun Adierazpena kontsultatu ahal izango duzu.