Pribatusasun-politika

Pribatutasun-abisuaren bidez, herritarrei, datu pertsonalen titularrei, datu pertsonalen tratamenduari buruzko alderdi espezifikoen berri ematen diegu; besteak beste, honako hauen berri ematen diegu: tratamenduen helburuak, dituzten eskubideak gauzatzeko harremanetarako datuak, informazioa gordetzeko epeak, datuak tratatzeko zilegitasuna ematen digun araua eta egindako datu-komunikazioak.

Webguneko formularioen bidez bildutako datu pertsonalen tratamenduaren helburua Iruñeko Udalarekin ezartzen den harremana mantentzea da, bai eta tokiko korporazioari dagozkion informazio-lanak eta bestelako jarduerak egitea ere.

Informazio orokorra

Datuen tratamenduaren arduraduna

 • Identitatea: Iruñeko Udala
 • Posta helbidea: Udaletxe plaza 1, 31001 Iruña (Nafarroa)
 • Tel: 948 420 177
 • Datuak babesteko ordezkaria: protecciondedatos@pamplona.es

Adingabeak

Iruñeko Udalak ez die baimenik ematen 14 urtetik beherakoei beren datu pertsonalak emateko, dela zerbitzuak eskatzeko prestatutako web-inprimakiak betez, dela harremanetarako formularioak betez, dela mezu elektronikoak bidaliz.

Beraz, baliabide horiek erabiliz datu pertsonalak ematen dituztenek formalki adierazten dute 14 urtetik gorakoak direla, edo, halakorik ezean, zure gurasoen eta/edo legezko tutoreen baimena dutela.

Web gunean dauden irudiak

Iruñeko Udalak, webgunearen bidez, herritarren parte-hartzea eskatzen duten ekitaldi, jarduera eta abarri buruzko informazioa eskaintzen du. Batzuetan, emandako informazioa identifikatutako edo identifika daitezkeen pertsonak agertzen diren argazki edo bideoekin batera ematen da.

Erabiltzaileak argazki hauetakoren batean bere burua ikusten badu eta argazki horietan agertu nahi ez badu, mesedez, jakinaraz iezaguzu helbide honetan: protecciondedatos@pamplona.es, nortasuna egiaztatzen duen agiriaren kopia erantsita, eta agertzen den irudia edo bideoa dagoen webgunearen atala aipatuta. 14 urtetik beherakoen kasuan, eskaera aitak, amak edo legezko tutoreak egin behar du.

Egile-eskubideak

Datuen babesari buruzko araudiak hainbat eskubide ematen dizkie datuen titularrei, webgunearen erabiltzaileei edo Iruñeko Udalaren sare sozialetako profilen erabiltzaileei.

Hauek dira interesdunek dituzten eskubideak:

 • Sarbide-eskubidea: bere datuak tratatzen ari diren, egiten ari den tratamenduaren helburua, datu-kategoriak, hartzaileak edo hartzaile-kategoriak, kontserbazio-epea eta datu horien jatorria jakiteko informazioa eskuratzeko eskubidea.
 • Zuzentzeko eskubidea: datu pertsonal okerrak edo osatugabeak zuzentzeko eskubidea.
 • Ezabatzeko eskubidea: datuak ezabatzeko eskubidea, honako kasu hauetan:
  • Datuak bildu ziren xederako jada beharrezkoak ez direnean.
  • Titularrak baimena kentzen duenean.
  • Interesdunak tratamenduaren aurka egiten duenean.
  • Legezko betebehar bat betetzeko ezabatu behar direnean.
  • Datuak informazioaren gizarteko zerbitzu baten bidez lortu direnean, Datuak Babesteari buruzko Europako Erregelamenduaren 8. atala.
 • Aurka egiteko eskubidea: interesdunaren adostasunean oinarritutako tratamendu jakin baten aurka egiteko eskubidea.
 • Mugatzeko eskubidea: datuen tratamendua mugatzeko eskubidea, honako kasu hauetakoren bat gertatzen denean:
  • Interesdunak datu pertsonalen zehaztasuna aurkaratzen duenean, enpresak datu horien zehaztasuna egiaztatu ahal izateko epe batean.
  • Tratamendua legez kontrakoa denean eta interesdunak datuak ezabatzearen aurka egiten duenean.
  • Enpresak datuak ez baditu behar bildu ziren helburuetarako, baina interesdunak behar baditu erreklamazioak egiteko, gauzatzeko edo defendatzeko.
  • Interesdunak tratamenduaren aurka egiten duenean, enpresaren arrazoi legitimoak interesdunarenak baino gehiago diren egiaztatzen den bitartean.
 • Kontrol-agintaritza eskudunari erreklamazioa aurkezteko eskubidea.

Interesdunek adierazitako eskubideak baliatu ahal izango dituzte Iruñeko Udaleko Erregistro Orokorrera (Kale Nagusia 2, Iruña) edo egoitza elektronikora joz, beren nortasuna egiaztatzen duen agiria aurkeztuz.

Era berean, interesdunek erreklamazio bat aurkeztu ahal izango dute Datuak Babesteko Espa ñola Agentzian, idazki baten bidez, Jorge Juan kaleko 6.ean, 28001 zenbakian (Madril) edo www.agpd.es egoitza elektronikoaren bidez.

Gazteria zerbitzuari buruzko informazioa

Helburua: Udalak antolatutako gazteentzako ekintza eta programetan parte hartzea. Gazteen erabiltzaileen kudeaketa, gazteria-lehiaketak eta gazte-asoziazionismoa.
Tratamendurako legitimazioa: RGPD- 6.1.e) Tratamenduaren ardura duen erakundeari emandako interes publikoaren edo botere publikoak erabiltzearen alde egindako misio bat betetzeko beharrezko tratamendua.

7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.

Datuak gordetzeko epea: Helburua betetzeko behar den denboran gordeko dira datuak, eta Iruñeko Udalak datuak tratatzeko erantzukizuna duen bitartean gordeko dira. Halaber, artxibo eta dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 12/2007 Foru Legean ezarritako kontserbazio-arauak bete behar dira.

Datuen hartzaileak: Datuak lagako dira interesdunek baimena ematen duten kasuetan.